De oppositie is furieus over de verhoging van de verhuurderheffing van € 800 mln. naar € 2 mld., zoals is opgenomen in het Regeerakkoord. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst is bereid te kijken naar precieze uitwerking van de verhoging van de verhuurderheffing - hij suggereerde onder meer een gedifferentieerde heffing - en de maatvoering bij invoering. De Minister weigert echter afstand te nemen van de totale heffing van € 2 mld. die uiteindelijk in 2017 uit de sociale huursector wordt gehaald. VVD en PvdA houden de kaarten nog tegen de borst en wachten de uitwerking door Blok af. Pas in het voorjaar 2013 komt de bewindsman met zijn eerste bevindingen.

 

Rapporten

Tot die tijd heerst er dan dus onzekerheid en ligt de bouw stil, zo verzuchtte Verhoeven (D66) in een debat over woningbouwcorporaties. Ook Knops (CDA), Jansen (SP) en anderen riepen de minister op om sneller duidelijkheid te geven. De verschillende rapporten van externe partijen over de effecten van de verhuurderheffing en aanpassing van het huurbeleid buitelden over elkaar heen, om de woorden van Blok te gebruiken. De negatieve toonzetting van alle rapporten viel de Kamer op. Blok zegde toe binnen twee weken, in ieder geval voor de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een vergelijking tussen de verschillende rapporten gereed te zullen hebben. Deze toezegging deed de uitspraken van de Kamerleden niet verzachten. Volgens Van Klaveren (PVV) is de verhuurderheffing de nagel aan de doodskist van de woningbouwcorporaties. En Voortman (GL) vroeg zich hardop af wanneer die paragraaf over wonen uit het Regeerakkoord zal worden aangepast.  Alleen Visser (VVD) en Monasch (PvdA) lieten zich niet verleiden tot negatieve uitlatingen over de verhoogde verhuurderheffing. Zij houden vast aan de heffing van € 2 mld. en de afgesproken kaders uit het Regeerakkoord.

Debat

Hiermee is de discussie niet beslecht. Jansen gaf aan op korte termijn verder te willen spreken over de verhuurderheffing. Andere Kamerleden gaven aan het onderwerp bij de begrotingsbehandeling BZK opnieuw te zullen oppakken. De verhoging van de verhuurderheffing blijft omstreden en de komende maanden zullen Kamerleden elke gelegenheid te baat nemen om het debat aan te zwengelen. Het blijft derhalve onzeker in hoeverre de voorgenomen verhoging overeind blijft.

Wet verhuurderheffing

Vorige week is de Wet verhuurderheffing aangenomen door de Tweede Kamer. Indien de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zal de verhuurderheffing per 1 januari 2013 al van toepassing zijn. In dat jaar is de opbrengst dan € 50 mln. om een jaar later te stijgen naar € 800 mln. Minister Blok typeerde deze stap als de eerste tranche. Het politieke gesteggel ziet nu vooral op de tweede tranche die nog in wetgeving vervat moet worden en waarmee de opbrengst, zoals gezegd, uiteindelijk op € 2 mld. dient uit te komen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen