De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer die veel werkgevers verstrekken aan hun werknemers als vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer is na een periode van onterecht uitkeren van 6 weken, dus ook bij thuiswerken, fiscaal niet meer onbelast te vergoeden.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen de onbelaste reiskostenvergoeding stop te zetten of deze als belaste vergoeding uit te gaan betalen. Voor het stopzetten van de reiskostenvergoeding moet dit wel in overeenstemming zijn met de arbeidsovereenkomst.

Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN zegt tegen Nu.nl dat de situatie veel vragen oproept bij de achterban. "We hebben nog niet eerder meegemaakt dat werknemers op deze schaal niet naar het werk komen." Probleem is dat er bij de meeste werkgevers geen eenduidig beleid is rond het toekennen van vergoedingen voor woon-werkverkeer. Er bestaan vaak talloze regelingen voor de reiskostenvergoeding, maar de arbeidsovereenkomst is leidend. In de meeste gevallen is afgesproken dat werknemers een vaste vergoeding per maand krijgen.

In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staat dat de vaste reiskostenvergoeding doorbetaald mag worden tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin de werknemer afwezig is. Als er sprake is van langdurige afwezigheid van de werknemer, mag de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetaald worden tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. De reiskostenvergoeding mag daarna pas weer betaald worden vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Bron: Nu.nl

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  1656
Gerelateerde artikelen