De versobering van de 30%-regeling (ook wel expatregeling genoemd) zal ertoe leiden dat minder kennismigranten deze kant op komen, meldt SEO Economisch Onderzoek in het evaluatierapport “Kunde, kosten en keuzes” dat is opgesteld op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer. Onderzoekers schatten dat hierdoor ongeveer 10 tot 15 procent minder hoogopgeleide werknemers naar ons land komen.

Buitenlandse werknemers kregen tot voor kort vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij. Afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer deze regeling versoberd, op initiatief van GroenLinks-PvdA, Volt, ChristenUnie en Pieter Omtzigt - inmiddels de leider van NSC. Daardoor hebben expats dit belastingvoordeel alleen in de eerste twintig maanden. In de twintig maanden daarna krijgen ze 20 procent belastingvrij en vervolgens in een even lange periode 10 procent.

De 30%-regeling levert volgens de onderzoekers meer belasting op dan die kost, omdat migranten met een goedgevulde portemonnee deze kant op komen. Het kan dus nadelige gevolgen hebben voor de schatkist om de regeling af te schaffen of te versoberen, zeggen zij. Ze voorzien bovendien dat bedrijven dan minder geneigd zijn om in Nederland hun investeringen te doen.

In 2022 maakten ongeveer 110.000 expats gebruik van de 30%-regeling. Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en FME zeggen dat de versobering slecht is voor de toekomst van Nederland. "Voor het behoud van onze welvaart en goedbetalende banen zijn juist innovatieve bedrijven, groot en klein, cruciaal. Zij concurreren wereldwijd om schaars toptalent, met name in technische vakgebieden. Ook andere landen trekken hard aan deze mensen. Zij kennen dit soort regelingen eveneens. De 30%-regeling is dan ook onmisbaar als we een echte kenniseconomie willen zijn", aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

"Het is essentieel dat onze Nederlandse bedrijven innovatief en concurrerend kunnen blijven. Hiervoor is technisch talent uit het buitenland nodig. De 30%-regeling speelt een cruciale rol om Nederland aantrekkelijk te maken", stelt voorzitter Theo Henrar van FME.

In het onderzoek zijn ook de de extraterritoriale kostenregeling en de regeling partiële buitenlandse belastingplicht meegenomen. Het rapport doet tevens een alternatief voorstel om in het Belastingplan 2025 de versobering van de 30%-regeling te verzachten en om het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aan te scherpen zodat die beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt.

Lees ook het thema 30%-regeling.

Bron: Ministerie van Financiën/ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Focus: Focus

809

Gerelateerde artikelen