Mensen die in voorgaande jaren bij de definitieve aanslag IB belasting moesten (bij)betalen, krijgen ongevraagd een te betalen voorlopige aanslag voor dit jaar opgelegd. Dat meldt de Belastingdienst.

Voor deze groep van belastingplichtigen, die voor het eerst een voorlopige aanslag ontvangt, leidt dit eenmalig tot een tijdelijke relatief hoge belastingdruk. Deze ontstaat als iemand vóór 1 maart 2022 moet starten met het betalen van de belasting over het geschatte inkomen van het huidige jaar, terwijl diegene ook de definitieve aanslag IB over het vorige jaar nog moet voldoen.

De Belastingdienst adviseert de belastingplichtigen om rekening te houden met deze nieuwe situatie in hun financiële planning. De betaling van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar én de start van de betalingstermijnen van de voorlopige aanslag vanaf februari vallen immers in dezelfde periode. 

Met de voorlopige aanslag streeft de Belastingdienst ernaar om de betalingen van de IB gelijk te laten lopen met het werkelijke inkomen. Dan is achteraf het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag niet zo groot. Ter vergelijking: in loondienst houdt de werkgever per maand belasting in en krijgen werknemers een nettoloon uitbetaald. Zij betalen dus ook belasting op het moment zij hun inkomen verdienen.

Het bedrag van de voorlopige aanslag is de best mogelijke schatting, gebaseerd op gegevens van een eerdere definitieve aanslag, of informatie die de belastingplichtige heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn de gevolgen van de veranderingen in de belastingen die voor 2022 gelden - en die van toepassing zijn op de situatie van de belastingplichtige - in de voorlopige aanslag doorberekend.

Verzoek vermindering

De belastingplichtige kan een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen, maar hij moet er wel rekening mee houden dat hij mogelijk met de definitieve aanslag alsnog IB moet bijbetalen op basis van het werkelijk gerealiseerde inkomen. De belastingplichtige kan de voorlopige aanslag op elk gewenst moment wijzigen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

  2823
Gerelateerde artikelen