Op dit moment zijn ruim 85.000 familiebedrijven (29 procent) bezig met het proces van eigendomsoverdracht. En bijna de helft van de familiebedrijven heeft de laatste vijf jaar een eigendomsoverdracht meegemaakt. Volgens onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit heeft dit deels te maken met de onzekerheid bij familiebedrijven over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Naar verwachting treedt per 1 januari 2026 de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 in werking met een aantal forse wijzigingen om misbruik te voorkomen van de bedrijfsopvolgingsregelingen BOR en DSR (Doorschuifregeling box 2). Ook is er veel onzekerheid over wijzigingen die in het Belastingplan 2024 zijn getroffen.

Nyenrode Business Universiteit heeft in samenwerking met adviesbedrijf RSM en de bank Van Lanschot Kempen onderzoek gedaan onder 232 familiebedrijven. Hoogleraar Roberto Flören bij Nyenrode Business Universiteit: “Ruim drie kwart van de bedrijven die nu bezig is met de planning verwacht dat de eigendomsoverdracht voor het eind van 2024 is afgerond. Veel familiebedrijven (73 procent) hebben meerdere eigenaren waardoor er bij deze bedrijven regelmatig een eigendomsoverdracht tussen de eigenaren plaatsvindt. Maar onzekerheid over de BOR-wetgeving speelt ook een rol.”

Laura Bles-Temme, partner bij RSM, is wat stelliger over de BOR als beïnvloeder: "Bij een overdracht aan familie kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de BOR en doorschuiffaciliteiten. Dit heeft grote impact op de hoeveelheid belasting die betaald moet worden en dit speelt vaak een wezenlijke rol in een traject van bedrijfsoverdracht. Zekerheid over de financiële gevolgen is voor deze families van zeer groot belang”. 

Hoewel 50 procent van de eigenaren wenst dat het familiebedrijf in familiehanden blijft, is het niet vanzelfsprekend dat het eigendom wordt overgedragen naar de nieuwe generatie. Externe overdracht aan een strategische koper (16 procent) of private equity (5 procent) zijn reële opties. Hoogleraar Marta Berent-Braunbij Nyenrode Business Universiteit hierover: “Sommige eigenaren zijn bereid en soms ook genoodzaakt om te kijken naar eigenaarschap buiten de familie. Bij gezamenlijk eigenaarschap van familieleden en externen is de dynamiek tussen de eigenaren extra uitdagend. Het kost de nodige inspanning om bijvoorbeeld de gezamenlijke visie van alle eigenaren te ontwikkelen.”

Het volledige onderzoeksrapport staat op de website (pdf) van de universiteit. Lees ook de thema's De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet en Doorschuiffaciliteiten.

Bron: Nyenrode

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Focus: Focus

1178

Gerelateerde artikelen