Het Europees Parlement heeft een Europese richtlijn goedgekeurd die tot doel heeft om platformwerkers de juiste arbeidsstatus te geven en om schijnzelfstandigheid te corrigeren. Het zijn ook de eerste Europese regels ooit die het gebruik van 'algoritmen' op de werkplek reguleren. De richtlijn introduceert namelijk een verbod op het ontslag van een platformwerker op basis van een besluit van een algoritme of een geautomatiseerd besluitvormingsproces.

Vorige maand gingen de EU-landen al akkoord met de wet die de rechtsbescherming van platformwerkers zoals maaltijdbezorgers en Uber-chauffeurs moet verbeteren. Het is nog niet duidelijk wanneer de wetgeving van kracht wordt. Na goedkeuring door het Europarlement hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd de afspraken in te passen in de eigen, nationale wetgeving.

De nieuwe regels bevatten ook een verbod voor digitale arbeidsplatforms om bepaalde soorten persoonsgegevens te verwerken, zoals gegevens over iemands emotionele of psychologische staat en iemands persoonlijke overtuigingen. Daarvoor in de plaats moeten digitale arbeidsplatforms zorgen voor menselijk toezicht op belangrijke beslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op de mensen die platformwerk verrichten.

Zo'n 40 miljoen platformwerkers in de EU krijgen met de richtlijn toegang tot 'eerlijke arbeidsvoorwaarden'. Hoewel de meeste platformwerkers formeel zelfstandig zijn, vermoedt de EU dat ongeveer 5,5 miljoen mensen ten onrechte als zelfstandige worden aangemerkt.

Bron: EP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Europees belastingrecht

190

Gerelateerde artikelen