Wanneer de aangiftegegevens over 2013, 2014 en 2015 definitief zijn, kan het ministerie van Financiën "indirect schatten" wat de 80-procents-regeling met betrekking tot de stamrechtaanspraken heeft opgebracht. "Dat is pas het geval in de loop van 2018", schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in een memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. Hij voegt daaraan toe dat er "altijd enige mate van onzekerheid zal zijn over de feitelijke opbrengst".
In het Belastingplan 2014 stelt het kabinet voor de stamrechtvrijstelling af te schaffen, terwijl bestaande ontslagvergoedingen in 2014 fiscaal vriendelijk kunnen worden opgenomen. Niet de hele vergoeding wordt dan belast, maar 80 procent daarvan.
 
De korting van 20 procent op de inkomstenbelasting zal zoveel belastingplichtigen ertoe aanzetten hun geparkeerde ontslagvergoeding af te kopen, dat er volgend jaar (eenmalig) 1,2 miljard euro aan extra belastinginkomsten binnenkomt, zo berekende het kabinet. Dat bedrag is ook opgenomen in de begroting. Het afschaffen van de vrijstelling gaat daarnaast jaarlijks 830 miljoen euro opleveren.
 
Deze bedragen, en de onderbouwing ervan, zijn door veel partijen, en zeker door fiscalisten, sterk bekritiseerd. Onlangs zette ook de Europese Commissie vraagtekens bij deze extra inkomsten. In de beoordeling van de Nederlandse begroting schreef Eurocommissaris Olli Rehn half november: "Ook al heeft de Nederlandse regering conservatief gerekend, het preciese bedrag dat in 2014 zal worden ontvangen is onderworpen aan een grote mate van onzekerheid."
 
Uit het antwoord van staatssecretaris Weekers op vragen van de SP-fractie in de Eerste Kamer valt op te maken dat dit voorlopig zo zal blijven. De SP had gevraagd of het kabinet in de komende belastingplannen (2015 en 2016) prognoses wilde geven van "de feitelijke opbrengst van de 80-procents-maatregel voor stamrechten, in vergelijking met de huidige raming". De extra grondslag door die maatregel zal echter niet afzonderlijk zichtbaar zijn op de aangifte, aldus Weekers. "De feitelijke opbrengst zal dan ook alleen op indirecte wijze kunnen worden geschat op basis van aangiftegegevens van de Belastingdienst", schrijft de staatssecretaris. "Dat impliceert tevens dat er altijd enige mate van onzekerheid zal zijn over de feitelijke opbrengst. Bovendien zal een dergelijke indirecte schatting pas mogelijk zijn als de aangiftegegevens over 2013, 2014 en 2015 definitief zijn. Dat is pas het geval in de loop van 2018."
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen