De oppositie, en dan met name D66 en SP, zijn fel gekant tegen de afschaffing van de aftrekmogelijkheden voor monumenten en scholingsuitgaven.

Dat schrijft het NRC. In het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (zie ook TaxVisions editie 28 oktober 2016) wordt voorgesteld de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de fiscale aftrek van scholingsuitgaven om te zetten in niet-fiscale uitgavenregelingen met een beperkter budget. Deze subsidieregeling voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden treedt al in 2017 in werking. De vervangende regeling voor de aftrek van scholingsuitgaven pas in 2018.

De krant schrijft dat het kabinet de monumentenaftrek wil afschaffen omdat deze vorm van overheidssteun vooral terecht komt bij mensen die het niet echt nodig hebben: hoogopgeleide werknemers met hoge inkomens en bemiddelde mensen die het zich kunnen veroorloven in een monumentaal pand wonen. Door er een gerichte subsidieregeling van te maken met strengere criteria wil het kabinet voorkomen dat eigenaren van een grachtenpand bijvoorbeeld een nieuwe keuken op kosten van de belastingbetaler plaatsen.

CDA, D66, SP, ChistenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus zien het als een ordinaire bezuiniging die vooral bedoeld is om de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sluitend te krijgen. Het gaat om een financieel gat van € 130 miljoen. De oppositiepartijen hebben in de senaat bijelkaar 40 zetels, een meerderheid, waardoor het plan van het kabinet in gevaar kan komen.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen