SRA, een vereniging van 375 accountants- en advieskantoren, adviseert haar leden te wachten met het indienen van verzoeken ambtshalve vermindering box 3 voor klanten, totdat het ministerie van Financiën het probleem van de massale stroom aan brieven over box 3 heeft opgelost.

De koepelorganisaties van accountants en belastingadviseurs, waaronder SRA, waarschuwden vorige maand al voor een stortvloed aan bezwaarschriften rond de box 3-heffing met alle gevolgen van dien voor de werkdruk van zowel belastingadviseurs als de Belastingdienst. Twee weken geleden stond de teller bij de Belastingdienst al op 115.000 klachten en verzoeken.

Vorige week hebben alle belanghebbende partijen, waaronder ook de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond, met het ministerie overleg gehad over de massale stroom aan klachten, verzoeken en bezwaarschriften, maar er is nog geen uitsluitsel. Begin november worden deze gesprekken voortgezet.

De partijen die overleg voeren met het departement willen onder meer invoering van een massaalbezwaarprocedure voor de jaren 2017-2020 om de werkdruk bij zowel de fiscus als de adviseurs te ondervangen. Met de herintroductie van een massaalbezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden, wordt ook bereikt dat een uitspraak in een dergelijke procedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Mocht een massaalbezwaarprocedure geen optie zijn, dan ligt er ook een voorstel op tafel dat de termijn voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering 2017 met een jaar wordt verlengd. Op die manier kan er worden gekeken naar digitale manieren om verzoeken tot ambtshalve vermindering in te dienen.

Binnenkort gaan de partijen weer met elkaar om de tafel. "Ik hoop dat het ministerie dan de knoop doorhakt", aldus bestuurder Edwin de Witte van SRA. Naast dat er wordt gekeken hoe de verwachte stroom aan brieven het beste gekanaliseerd kan worden, zijn partijen nu ook een conceptrechtsvraag aan het formuleren. Deze kan voor de niet-bezwaarmakers worden gebruikt in een (proef)procedure met de Belastingdienst.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

48

Gerelateerde artikelen