De overheid heeft voor 887 miljoen euro aan schulden en betalingsachterstanden van ouders overgenomen of kwijtgescholden. Het overgrote deel betrof schulden die gedupeerden van het toeslagenschandaal bij de overheid zelf hadden.

Via de Sociale Banken Nederland is 160 miljoen euro aan private schuldeisers betaald, meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in de jongste voortgangsrapportage over de compensatieoperatie voor gedupeerden.

Een groot deel van de kwijtgescholden overheidsschulden komen bij Toeslagen zelf vandaan. Bij de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane is bijna 326 miljoen euro kwijtgescholden. Een kleine 350 miljoen euro van de kwijtgescholden schulden stonden bij DUO open, waarbij het dus vooral studieschulden betrof. Een deel van de schulden stond open bij het CAK, die bijdragen int voor onder meer thuiszorg. Een relatief klein bedrag (in totaal 142.000 euro) is overgenomen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, dat alimentatie int.

Behalve ouders kunnen ook ex-partners schulden laten overnemen.

In de voortgangsrapportage meldt De Vries ook dat er schot in de herstelzaak komt: eerder genomen maatregelen blijken te werken waardoor de volledige beoordelingen van de dossiers van gedupeerden (integrale beoordelingen) sneller worden voltooid. Iets minder dan de helft van de 68.000 mensen die zich als gedupeerden meldden en een eerste toets hebben doorstaan, is daadwerkelijk als gedupeerde erkend. Van hen heeft bijna driekwart een volledige beoordeling gehad, waaruit duidelijk wordt hoeveel compensatie ze krijgen. Ook hebben bijna 84.000 gedupeerde jongeren "een financieel steuntje in de rug ontvangen", de kindregeling genoemd.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

192

Gerelateerde artikelen