De recente Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen beschrijft de voortgang in het herstel voor de gedupeerde ouders en kinderen van de kinderopvangtoeslagaffaire. De rapportage erkent vorderingen in de afhandeling van dossiers en integrale beoordelingen, maar benadrukt ook de noodzaak om aanvullende schadeafwikkeling en bezwaarprocedures te versnellen.

Van de 68.376 aangemelde ouders heeft 94% de eerste toets ondergaan en is 51% volledig beoordeeld. De resterende beoordelingen zullen in 2024 en 2025 afgerond worden. In totaal hebben 11.200 ouders geen vervolgstap gezet na hun beoordeling en hebben 7.700 ouders zich afgemeld voor de beoordeling. Ondertussen hebben bijna 82.000 kinderen financiële steun ontvangen. De schuldenaanpak verloopt voorspoedig, de meeste publieke en private schulden zijn al afgehandeld. Gemeenten kunnen ernstig gedupeerde ouders aanmelden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Voor de afwikkeling van schade zijn inmiddels drie schaderoutes in gebruik. Gedupeerden moeten echter lang wachten op de afwikkeling van hun aanvullende schade. Ook de bezwaarafhandeling kent lange wachttijden, met een gemiddelde van meer dan een jaar. Het kabinet werkt eraan om de hersteloperatie te versnellen, maar de wettelijke beslistermijnen worden niet altijd gehaald. Het kabinet bereidt daarom een wetsvoorstel voor om beslistermijnen aan te passen om meer duidelijkheid te bieden en rechtszaken te verminderen. De volgende Voortgangsrapportage wordt in juni 2024 verwacht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

359

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen