De Staatssecretarissen van Financiën sturen de Tweede Kamer een overzicht met fiscale maatregelen die door het parlement zijn aangenomen maar nog niet in werking zijn getreden. Deze maatregelen treden op enig moment bij koninklijk besluit (KB) in werking.

In het overzicht staan tien maatregelen die bij KB in werking treden. Het gaat onder meer om het afschaffen van de doelmatigheidsmarge voor de BOR en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab). Afschaffing van de doelmatigheidsmarge van 5% voor de BOR is mogelijk per 1 januari 2025, voor de DSR ab kan dit vanwege de systemen van de Belastingdienst niet eerder dan per 1 januari 2028 in werking treden.

Ook de rentestop voor naheffingsaanslagen omzetbelasting uit de Fiscale verzamelwet 2023 treedt in werking bij KB. De inwerkingtreding hiervan is voorzien voor medio 2026, bij de introductie van het nieuwe OB-systeem. De keuzeregeling berichtenverkeer met de Belastingdienst uit de Overige Fiscale Maatregelen 2020 kan niet eerder in werking treden dan dat de benodigde systemen bij de Belastingdienst werken en de migratie van de oude systemen naar de nieuwe systemen is afgerond. De oplevering van systemen om de keuzeregeling mogelijk te maken ondervindt uitloop door complexiteit, diversiteit en de hoge volumes van de berichten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

445

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen