Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het juist met een goede procesorde strookt dat de vordering tot teruggaaf wordt afgewezen als X bij betwisting niets doet om aannemelijk te maken dat een recht op teruggaaf bestaat. Wie stelt, draagt bij betwisting het bewijsrisico.

X is een Duits beleggingsfonds. Zij heeft geen vi in Nederland voor de VPB en is verder in Nederland ook niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Volgens X heeft zij recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting over de (boek)jaren 2012 - 2014 omdat zij vergelijkbaar is met een fbi. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. X overlegt namelijk geen dividendnota’s, zodat zij niet aannemelijk maakt dat, en zo ja hoeveel, Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. Daardoor is ook niet komen vast te staan dat de teruggevraagde belasting ten laste van X is ingehouden. Aan de vraag of X objectief vergelijkbaar is met een fbi, komt het hof niet meer toe. Het gelijk is aan de inspecteur. X gaat in cassatie en stelt daarbij dat dividendnota’s bij ingezeten fbi’s ‘hoogst zelden’ worden opgevraagd, dat zij alleen structureel opgevraagd worden bij vrijgestelde lichamen en dat dit van algemene bekendheid is.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het juist met een goede procesorde strookt dat de vordering tot teruggaaf wordt afgewezen als X bij betwisting niets doet om aannemelijk te maken dat een recht op teruggaaf bestaat. Wie stelt, draagt bij betwisting het bewijsrisico. De stellingen van X over het (dividendnota)controlebeleid van de inspecteur bij teruggaafverzoeken van niet-ingezeten fondsen zijn naar nationaal recht ontoelaatbare feitelijke nova. Ook het beroep op EU-recht in dat kader leidt er niet toe dat de Hoge Raad in cassatie verplicht is om in te gaan op de daar voor het eerst ingenomen feitelijke stelling. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 1

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Dividendbelasting

Editie: 19 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

53

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen