Het kabinet wil fiscale belemmeringen van grenswerkers die hybride werken zoveel mogelijk wegnemen en maakt zich sterk om dit vraagstuk internationaal op de kaart te zetten. Staatssecretaris van Rij ziet een beperkte drempelmaatregel met Duitsland als een tijdelijke oplossing en een stap in de goede richting.

Eerste Kamerleden constateren dat de eerdere toezeggingen van de bewindspersoon weinig comfort bieden en zien kansen om hybride werken fiscaal sneller toegankelijk te maken. Zij verwijzen onder andere naar de opname van de beperkte dagendrempel in het belastingverdrag met Duitsland.

Nederland is een van de initiatiefnemers van een informele taskforce met een aantal andere EU-lidstaten die als doel heeft de discoördinatie tussen fiscaliteit en sociale zekerheid weg te nemen. Op de agenda van dit overleg staan mogelijke oplossingsrichtingen voor onder andere telewerken. Deze oplossingsrichtingen kunnen vervolgens dienen als input voor bilaterale onderhandelingen en/of verder worden uitgewerkt door de Europese Commissie of de OESO.

Van Rij geeft in zijn reactie aan dat de oplossingsrichting volledige woonstaatheffing net als verschillende varianten op de drempelregeling (bijvoorbeeld met een substantiële drempel) in het aangekondigde onderzoek worden meegenomen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de impact op de inkomens van grenswerkers en mogelijke discoördinatie tussen fiscaliteit en sociale zekerheid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

569

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen