De Belastingdienst meldt dat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de overzichten van de uitstelverzoeken inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aangetekend worden verzonden.
Op de aangetekende poststukken staat de datum 22 september 2017. De verzending is inmiddels opgestart.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen