Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van de loonbelasting.

Belastingplan 2019

  • In de loonbelasting wordt de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar verkort voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen. Voor werknemers waarvoor op de beschikking 30%-regeling een einddatum staat in de periode 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2022 betekent dit dat de 30%-regeling door de verkorting vanaf 1 januari 2019 niet langer mag worden toepast. Er komt alleen overgangsrecht met betrekking tot de schoolgelden voor internationale scholen. Schoolgelden voor internationale scholen voor het kalenderjaar 2018/2019 kunnen ook na de verkorting onbelast vergoed of verstrekt worden.
  • Het voor een kalenderjaar geldende plafond van de vrijwilligersregeling wordt met € 200 verhoogd. De bedragen worden € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar.

Update 26-10-2018
Let op: Diverse wijzigingen in Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Belastingplan 2019 en Tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2019. Overgangsrecht 30%-regeling.

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Het kabinet wil het fietsgebruik stimuleren en stelt een eenvoudige waardering voor wanneer een werkgever aan zijn werknemers een fiets van de zaak ter beschikking stelt. Vanaf 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Een eigen bijdrage die de werknemer aan de werkgever betaalt komt in mindering op de bijtelling. Kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets verlagen de bijtelling niet.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

8

Gerelateerde artikelen