In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de loonbelasting uit het belastingpakket 2024.

Belastingplan 2024

  • Het maximale onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per zakelijke kilometer;
  • De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Het privégebruik van een OV-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld wordt gericht vrijgesteld, mits de werknemer de OV- kaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-verkeer) gebruikt.

[Nieuwsbron]

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024

Herstel maximumbedrag aan vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)
Bij het Belastingplan 2023 is het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de WKR voor 2023 verhoogd naar 3%. Dit percentage wordt met ingang van 1 januari 2024 verlaagd naar 1,92%. Bij deze wijzigingen is het maximumbedrag van de vrije ruimte in de eerste schijf niet aangepast. Dit wordt hierbij alsnog aangepast met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Daarnaast wordt de wettelijke bepaling per 1 januari 2024 zodanig vormgegeven dat bij een toekomstige aanpassing van het percentage van de eerste schijf geen aanpassing van het maximumbedrag meer hoeft plaats te vinden.

Waarborgen verplichting elektronische aanvraag S&O-inhoudingsplichtigen
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) zijn S&O-inhoudingsplichtigen en S&O-belastingplichtigen verplicht gesteld om het aanvraagproces voor de S&O-afdrachtvermindering via de elektronische weg te laten verlopen. Om te waarborgen dat deze verplichting ook na inwerkintreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) blijft bestaan, wordt de WVA aangepast.

[Nieuwsbron]

------------------------

Lees ook de wijzigingen uit het belastingpakket 2024 in de:

  1. Inkomstenbelasting
  2. Vennootschapsbelasting
  3. Autobelastingen
  4. Vastgoed en eigen woning
  5. Formele belastingen
  6. Milieubelastingen

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2023

1939

Gerelateerde artikelen