Asielzoekers in het bezit van een werkvergunning mogen langer dan de maximaal toegestane 24 weken per jaar werken in Nederland. Dat is het oordeel van de Raad van State. Volgens het hoogste bestuursorgaan is de Nederlandse zogeheten 24 wekeneis, op basis waarvan het UWV werkvergunningen verstrekt, in strijd met het Europese recht. Uitkeringsinstantie UWV kan per direct een tewerkstellingsvergunning afgeven voor langer dan 24 weken, aldus het ministerie van Sociale Zaken.

De rechtbank in Arnhem kwam eerder dit jaar al tot hetzelfde oordeel. Die zaak had betrekking op een Nederlandse werkgever en een uit Nigeria afkomstige asielzoeker. Beide partijen wilden graag met elkaar verder na het verstrijken van het dienstverband. Maar omdat de medewerker al 24 weken voor zijn werkgever had gewerkt, kreeg hij geen nieuwe werkvergunning. Hij wachtte daarom 28 weken alvorens opnieuw een aanvraag te doen. Het UWV keurde die aanvraag goed, maar na 24 weken werd hem opnieuw de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd.

De afdeling bestuursrechtspraak van de RvS bevestigt nu de uitspraak door de rechter in Arnhem, evenals een oordeel in eenzelfde zaak die werd behandeld door de rechtbank in Utrecht.

De RvS stelt dat de eis afbreuk doet aan het "doel en nuttig effect van de Europese Opvangrichtlijn". Volgens die richtlijn mogen lidstaten van de Europese Unie zelf bepalen onder welke voorwaarden asielzoekers mogen werken. Maar landen moeten er wel voor zorgen dat asielzoekers daadwerkelijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben, uiterlijk negen maanden nadat zij een asielverzoek hebben gedaan.

Verder verwijst de RvS in zijn uitspraak naar een rapport dat in april werd opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit eindrapport - van een onderzoek naar belemmeringen voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt - werd ook al vermeld dat de 24 wekeneis de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers bemoeilijkt. Zo zouden werkgevers terughoudend zijn met het aannemen van asielzoekers, omdat zij mensen willen voor de lange termijn.

UWV tevreden met uitspraak

Uitkeringsinstantie UWV is tevreden met de uitspraak van de Raad van State over de zogeheten 24 wekeneis. Het UWV had rekening gehouden met verschillende scenario's, waaronder deze uitkomst. "We waren al begonnen met voorbereidingen, dus we kunnen nu het verlengen van alle werkvergunningen in gang zetten", vertelt de zegsman.

Reactie kabinet

Uitkeringsinstantie UWV kan per direct een tewerkstellingsvergunning afgeven voor langer dan 24 weken, aldus het ministerie van Sociale Zaken. Verantwoordelijk minister Van Gennip is blij met de duidelijkheid die de Raad van State-uitspraak heeft gegeven aan "asielzoekers die graag meer willen werken". Zij "leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller", aldus de bewindsvrouw. "Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben".

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Sociale zekerheid algemeen

116

Gerelateerde artikelen