De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft regels opgesteld voor verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarverslaggeving 2019.

Dat meldt Accountant.nl. Eén van de coronamaatregelen, paragraaf 8.3 van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei, betreft de fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve). Bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 kunnen de regels van de RJ reeds worden toegepast.

De RJ heeft de regels gepubliceerd in een zogenoemde RJ-Uiting. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten bij de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. De uiting is te downloaden op de website van Accountant.nl.

Bron: RJ

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

Dossiers: Corona

  255
Gerelateerde artikelen