Vorige week heeft de OESO een rapport gepubliceerd over Amount B (Bedrag B) van Pijler 1. Amount B voorziet in een toepassing van het zakelijkheidsbeginsel op basale marketing- en distributieactiviteiten in een land en heeft als doel om de verrekenprijsregels te vereenvoudigen.

Het rapport is het resultaat van een tweede consultatie over Amount B vorig jaar. Het rapport brengt volgens het African Tax Administration Forum (ATAF) essentiële veranderingen aan in de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen waardoor Afrikaanse economieën beter in staat zijn hun belastinginkomsten veilig te stellen. De inhoud van het rapport is nu opgenomen in de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen.

Vorig jaar is het multilateraal verdrag voor de uitvoering van Pijler 1 afgerond. Het regelt de administratieve en fiscalezekerheidsaspecten van 'Amount A'.

Bron: OESO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

160

Gerelateerde artikelen