Het Register Belastingadviseurs kan zich vinden in de uitkomsten van de box 3-arresten maar betreurt het dat de Hoge Raad geen rekening wil houden met de gevolgen van inflatie, het gaat om het nominale rendement, en in voorkomende gevallen geen aftrek van alle kosten en een rentevergoeding voorstaat.

De Hoge Raad heeft net als in zijn Kerstarrest bevestigd dat het inkomen uit box 3 berekend moet worden op basis van het werkelijk rendement. De Wet rechtsherstel box 3 (2017-2022) alsmede de Overbruggingswet box 3 zijn volgens het hoogste rechtsorgaan in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het RB noemt in zijn persbericht de uitspraken 'D-Day-arresten' omdat het vandaag precies 80 jaar geleden is dat 'Operatie Overlord' startte, het begin van de bevrijding van West-Europa van de bezetting door Duitse troepen. Kennelijk ziet de beroepsorganisatie de HR-uitspraken ook als een bevrijding, maar dan fiscaal. 

Schenk: “We juichen het toe dat de Hoge Raad vroegtijdig duidelijkheid heeft willen scheppen in dit dossier en niet heeft gewacht tot augustus/september". Pijnpunt voor Schenk is het ontbreken van de rentevergoeding. Bij de vermindering van de aanslag wordt op grond van de Nederlandse fiscale wetgeving geen rente vergoed door de Belastingdienst. Als regel is dat volgens de HR niet in strijd met het EVRM. "Gelet op de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bestaat voor een uitzondering op deze regel slechts aanleiding in die gevallen waarin het bedrag van de wettelijke rente hoger is dan het bedrag van de belastingvermindering in box 3. In andere gevallen hoeft geen rente te worden vergoed."

Schenk tot slot: "Dit alles neemt niet weg dat de praktijk met deze arresten goed uit de voeten kan.”

Bron: RB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

2344

Gerelateerde artikelen