Belastingbetalers kunnen straks mogelijk toch door een ingreep van de rechter geld terugclaimen omdat de overheid te veel belasting heeft geheven over hun spaargeld. Dat maakt de Bond voor Belastingbetalers op uit een belangrijke conclusie van advocaat-generaal Niessen over de box 3-heffing.

De belangenorganisatie voert al jaren een juridische strijd omdat de belasting op spaargeld gebaseerd zou zijn op onrealistische fictieve rendementen, zeker door de al jaren lage rente in Europa. Verschillende rechters hebben de overheid hierover al vaker op de vingers getikt, omdat de box 3-heffing in de bestaande vorm in strijd wordt geacht met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Tot nu toe is het oplossen van het probleem door rechters telkens aan de politiek overgelaten.

Maar in een zaak over deze zogeheten box 3-heffing in 2017 en 2018 heeft de advocaat-generaal gezegd dat een rechter "kan en moet voorzien in het hierdoor ontstane rechtstekort". De conclusies die deze geeft worden vaak overgenomen, maar dat hoeft niet. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak van de Hoge Raad volgt.

Als deze conclusie wordt opgevolgd, kan dit van belang zijn voor veel Nederlanders. Volgens de Bond voor Belastingbetalers zijn er circa 3 miljoen belastingplichtigen die belasting over hun vermogen betalen. Van deze groep zijn er 1,3 miljoen mensen waarvan het box 3-vermogen enkel en alleen uit spaargeld zou bestaan. Bij deze groep belastingplichtigen zou de heffing volgens de organisatie dan sowieso moeten worden herzien.

De overheid werkt inmiddels aan aanpassingen van de box 3-heffing. Vanuit zowel de Tweede Kamer als het kabinet klinkt al langer de wens om de regeling te herzien en daarmee vooral de kleine spaarders te ontzien. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schreef in juni aan de Tweede Kamer dat het onderzoek naar de praktische mogelijkheden hiervoor is afgerond. Het is volgens hem aan een volgend kabinet om het stelsel verder uit te werken.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

97

Gerelateerde artikelen