Vrijdag heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet door een rechter kan worden verplicht spaarders te vergoeden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing. Het is niet uitgesloten dat kabinet en Tweede Kamer alsnog beslissen toch meer belastingplichtigen tegemoet te komen.

In een reactie op Twitter zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) dat het goed is "dat deze uitspraak er nu al is". Nu kan het kabinet "zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers", aldus de bewindsman. Wat het kabinet uiteindelijk besluit, laat het uiterlijk op Prinsjesdag weten. 

Dat de fiscus juridisch niet is verplicht om alle gedupeerde spaarders te vergoeden, hoeft dus niet te betekenen dat dit niet alsnog gebeurt. Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, wees er voorafgaand aan de uitspraken van vrijdag op dat de staatssecretaris hoe dan ook de mogelijkheid heeft om ook die andere mensen te vergoeden. Dat zou de bewindsman volgens hem altijd nog kunnen doen via een politiek besluit. Hij voegde daaraan toe dat het eigenlijk "niet eerlijk" en "niet netjes" zou zijn als de staatssecretaris zou weigeren om voor iedereen die het betreft, met geld over de brug te komen.

Eind deze maand debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de hersteloperatie voor box 3. Het FD schrijft dat de SP, los van dit arrest, al heeft aangekondigd dan een motie in te dienen om alle spaarders tegemoet te komen. Ook de CDA-fractie vindt het onrechtvaardig dat de ene spaarder wel compensatie krijgt en de andere niet omdat die 'toevallig' geen bezwaar heeft gemaakt.

Van Rij werkte al aan compensaties. Zo'n 60.000 spaarders die bezwaar hadden gemaakt tegen de belasting voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 krijgen voor 4 augustus automatisch geld teruggestort. Maar voor mensen die niet op tijd bezwaar hadden ingediend en van wie de aanslag al vaststaat, is nog geen herstelregeling opgetuigd. Het kabinet wilde daarvoor eerst deze nieuwe uitspraken van de Hoge Raad afwachten, want met de compensaties zijn sowieso miljarden euro's gemoeid.

Bron: ANP/FD/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

45

Gerelateerde artikelen