Minister Dijsselbloem van Financiën wil de regels voor trustkantoren aanscherpen. Een conceptwetsvoorstel daarvoor is door het ministerie van Financiën in publieke consultatie gebracht. Met de internetconsultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Het conceptwetsvoorstel regelt verdergaande regulering van trustkantoren. Dit geldt zowel voor normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, als voor het instrumentarium dat toezichthouder (DNB) kan inzetten voor toezicht en handhaving. Het kabinet wil daarmee met name bijdragen aan de strijd tegen witwassen.
 
De herziening van de bestaande wet- en regelgeving voor (het toezicht op) trustkantoren is in belangrijke mate ingegeven door het voortschrijdend inzicht uit de toezichtpraktijk, maar ook door gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanwijzingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vierde anti-witwasrichtlijn.
 
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de bestaande Wet toezicht trustkantoren zijn de volgende:
 
In de eerste plaats wordt er voor trustkantoren aansluiting gezocht bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast wordt voorgesteld om een tweehoofdige dagelijkse leiding verplicht te stellen bij trustkantoren.
 
Het concept wetsvoorstel voorziet ook in de introductie van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te kunnen verbieden. Tot slot strekt het conceptwetsvoorstel tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder (DNB).

Reageren

De termijn voor consultatie is vier weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 30 mei 2016 kunnen worden ingediend op de website. Wie bezwaar heeft tegen mogelijke publicatie van zijn/haar consultatiereactie, kan dat bij de reactie aangeven.
 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

0

Gerelateerde artikelen