Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 januari 2024.

Per 1 januari 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels, die op de website van de Rijksoverheid staan, geven hier inzicht in.

In de rekenregels zijn ook de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV 2024 opgenomen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

348

Gerelateerde artikelen