De renteopslag die banken rekenen bij een verlenging van de spaarhypotheek wordt gerekend tot de reguliere rente en is, mits aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, aftrekbaar als hypotheekrente. Dit antwoord Minister Hoekstra van Financiën op vragen van het Kamerlid Nijboer van de PvdA.

Een spaarhypotheek is een hypotheekproduct bestaande uit een hypothecaire lening en een spaargedeelte. Gedurende de looptijd van de lening wordt de hoofdsom niet afgelost, maar aan het einde van de looptijd wordt de hoofdsom ineens afgelost met het vermogen opgebouwd in het spaarproduct. Aangezien de hoofdsom gelijk blijft gedurende de looptijd kent de hypotheek een hoger rente- en herfinancieringsrisico dan een annuïtaire hypotheek. Voor deze hogere risico’s berekenen banken een renteopslag.

Een hogere hypotheekrente betekent een lagere inleg voor het spaarpremie-deel. Vanwege de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente kan dit tot lagere maandlasten leiden. Bij het verlengen van een bestaande spaarhypotheek is het mede afhankelijk van het effectieve belastingtarief waartegen de rente wordt afgetrokken en de opgebouwde waarde in het spaargedeelte of de klant financieel voordelig of nadelig uit is.

De reguliere hypotheekrente die wordt betaald op een eigenwoningschuld is aftrekbaar. Daarbij wordt een doelmatigheidsgrens gehanteerd van 0,2% voor risico-opslagen. Risico-opslagen die dit percentage overschrijden zijn niet aftrekbaar. De renteopslag bij spaarhypotheken wordt tot de reguliere rente gerekend. De volledige hypotheekrente is bij spaarhypotheken dus aftrekbaar.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

  501
Gerelateerde artikelen