Bedrijven die via hun energieleverancier gebruikmaken van de verlaagde tarieven energiebelasting voor glastuinbouw, voor laadpalen of voor walstroom, worden opgenomen in de zogenoemde Transparency Award Module (TAM) van de EU. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bereidt opname in de TAM voor in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat.

De energiebelastingregelingen die de verlaagde tarieven mogelijk maken vormen steunmaatregelen en moeten in de TAM van de Europese Commissie worden opgenomen. De RVO ontvangt van de energieleverancier een opgave van het steunbedrag. Alleen als het steunbedrag € 100.000 of meer bedraagt, worden de volgende gegevens in de TAM opgenomen:

  • • de naam van de onderneming;
    • het KvK-nummer;
    • of het een kleine of middelgrote onderneming betreft;
    • de NACE-code (activiteitenomschrijving); en
    • het steunbedrag.

De publicatie vindt plaats vanaf het najaar 2025 op de website van de Europese Commissie.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

124

Gerelateerde artikelen