Ondernemers die een lagere subsidie of afwijzing van hun aanvraag TVL Q4 2020 kregen omdat de werkelijke bedrijfsactiviteiten niet overeenkwamen met hun inschrijving in het Handelsregister krijgen een nieuwe kans. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat hun bezwaren beoordelen in het licht van recente jurisprudentie, zo meldt de RVO.

De RVO beoordeelt lopende bezwaar- en beroepsdossiers over SBI-codes die niet overeenkomen met de werkelijke activiteiten in TVL Q4 2020 volgens de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.

Deze aanpassing geldt voor de ondernemer die:

  • in bezwaar ging omdat hij door zijn geregistreerde SBI-code niet in aanmerking kwam voor TVL Q4 2020, terwijl hij met zijn werkelijke activiteiten wel recht had op TVL;
  • in bezwaar ging omdat hij een lagere subsidie kreeg, terwijl hij met zijn werkelijke activiteiten een hogere subsidie zou hebben gekregen.

Bezwaarmakers hoeven niets te doen. De RVO past de uitspraken van het CBb gelijk toe in de beoordeling. Enkele uitspraken van de CBb zijn terug te lezen in de volgende berichten:

Bron: RVO

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  323
Gerelateerde artikelen