De Belastingdienst gaat nog tot 1 april 2024 soepeler om met één van de voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Daarna geldt de voorwaarde weer dat de Belastingdienst het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen.

Normaal gesproken geldt dat de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt van het percentage dat andere schuldeisers ontvangen bij een saneringsakkoord. Maar tot 1 april 2024 accepteert de Belastingdienst ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Hierdoor is de kans groter dat de andere schuldeisers aan een saneringsakkoord willen meewerken. Deze maatregel was een direct gevolg van de coronacrisis en ingesteld om eventuele (terug)betalingsproblemen bij ondernemers te voorkomen.

Ondernemers die hun belasting- en andere schulden niet kunnen betalen, kunnen een saneringsakkoord sluiten met hun schuldeisers. Ze maken dan afspraken om genoegen te nemen met betaling van een deel van hun vorderingen.

De voorwaarde van de Belastingdienst om genoegen te nemen met hetzelfde deel als de andere schuldeisers, was onderdeel van een tijdelijke maatregel. Hierdoor was de kans groter dat andere schuldeisers aan een saneringsakkoord wilden meewerken.

Als iemand meer tijd nodig heeft voor het indienen van een saneringsverzoek, bijvoorbeeld om schuldeisers te benaderen of onderzoek naar financiering te doen, zorg dan dat het verzoek – ook als dit nog niet compleet is - vóór 1 april 2024 bij de Belastingdienst binnen is. De aanvrager heeft dan vervolgens nog 90 dagen de tijd om het verzoek compleet te maken.

Gebruik het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen om een saneringsverzoek in te dienen. Hierin staat aan welke voorwaarden het verzoek moet voldoen.

Eenmanszaken, zzp'er en firmanten

Zzp’ers, firmanten of eenmanszaken kunnen voor een saneringsakkoord contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan dan een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. Ook hiervoor geldt dat het verzoek vóór 1 april 2024 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

283

Gerelateerde artikelen