Wat zijn de mogelijkheden als ouder om aan kinderen fiscaal vriendelijk te schenken nu het niet meer mogelijk is om een beroep te doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000?

Per 1 januari 2015 is de tijdelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning vervallen. Het doel - tijdelijke stimulering van de woningmarkt en het aflossen van eigenwoningschulden - is bereikt. De (nog) bestaande schenkingsvrijstellingen bieden een ouder ook nog de mogelijkheid om het kind te helpen met de eigen woning.

Jaarlijkse schenkingsvrijstelling

De ouder kan gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. Deze vrijstelling bedraagt in 2015 € 5.277.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

De jaarlijkse schenkingsvrijstelling kan éénmalig worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. De ouder mag dan een bedrag van maximaal € 25.322 schenken zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Als het kind het bedrag gebruikt voor de eigen woning of voor een studie bedraagt de vrijstelling zelfs maximaal € 52.752,-.

Belang voor de praktijk

Nu de tijdelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000 is vervallen op 1 januari 2015 bestaat er meer aandacht voor de nog bestaande schenkingsvrijstellingen. De verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kan uitkomst bieden. Als het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning kan een bedrag van € 52.752 belastingvrij worden geschonken.

De Belastingdienst verstaat onder "gebruiken voor de eigen woning" (naast het schenken van een woning) ook:

  • Een woning aankopen;
  • Kosten voor verbetering of onderhoud voor zijn eigen woning;
  • Het recht van erfpacht, opstal of beklemming afkopen;
  • De eigenwoningschuld (deels) aflossen. Het moet gaan om een box 1-schuld;
  • De restschuld op een verkochte eigen woning (deels) voldoen.

Het kind moet in de aangifte schenkbelasting een beroep doen op de vrijstelling.

 

Lees ook het thema over Schenken.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen