Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag een werkgever onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. In de loonadministratie kan hij een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.

Dat  meldt het Forum Salaris van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de werkgever werknemers in dienst heeft die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst hadden voor bepaalde tijd, maar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Voor deze werknemers is niet altijd een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig. Het is belangrijk dat de werkgever dit alsnog vastlegt in een addendum.

Is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet verstreken, maar wil de werkgever deze al omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of wordt een contract voor bepaalde tijd opgevolgd door een contract voor onbepaalde tijd, dan mag de werkgever dit ook vastleggen in een addendum.

Voorwaarden addendum

De werkgever mag voor deze werknemers in 2020 de lage WW-premie gebruiken als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst/Forum Salaris

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Salarisadministratie, Sociale zekerheid werkloosheid, Loonbelasting

  1196
Gerelateerde artikelen