Staatssecretaris Weekers komt binnen een week met een concreet voorstel voor de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Afgelopen weekend bleek dat het overleg met de oldtimerbranche niet tot vruchtbaar resultaat had geleid, waarna de bewindsman de Tweede Kamer maandag per brief informeerde over verschillende varianten die ter tafel waren gekomen. De Kamer roept Weekers nu toch op nog een laatste poging te doen om tot een voorstel te komen. Binnen een week ligt er een nieuwe brief, aldus Weekers, waardoor er voor 1 mei duidelijkheid is.

 

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord staat het voornemen de volledige vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers af te schaffen. De maatregel zou de schatkist € 153 mln. moeten opleveren. Weekers heeft eerder aangegeven bereid te zijn te zoeken naar verzachtende maatregelen. Ook de Tweede Kamer sprak eerder deze wens uit bij motie Van Vliet (PVV) en motie Bashir (SP). Weekers gaf woensdag in de Tweede Kamer aan dat een verzachtende maatregel ongeveer € 20 mln. mag kosten, waarbij hij zelf een absoluut maximum legde bij € 30 mln. De oldtimerbranche wilde echter een belastingvrijstelling voor auto's van 30 jaar en ouder, wat volgens Weekers "gepaard gaat met een zeer groot budgettair beslag" en om die reden niet haalbaar is.

Concreet voorstel

VVD, SP, PvdA, CDA en PVV deden desalniettemin een beroep op Weekers om een verzachtende maatregel vorm te geven, waarbij hobbyisten en cultureel erfgoed worden ontzien. Weekers stelde al dat hij het geen probleem vindt om auto's die zijn vrijgesteld van de APK (auto's van voor 1 januari 1960), onder de vrijstelling te laten blijven vallen. Voorts was er vanuit zowel de Kamer als kabinet sympathie voor een 25%-MRB tarief voor benzineauto's van 30 jaar en ouder (en voor diesel- en LPG-auto's van 40 jaar en ouder) dan wel een 30-dagenkaart voor auto's van 30 jaar en ouder. In dat laatste geval is de oldtimer in beginsel geschorst met uitzondering van de dagen waarop de dagenkaart digitaal is aangevinkt. Mogelijk komt er een keuzeregime. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

0

Gerelateerde artikelen