Spanje heeft zijn wetgeving rond de erf- en schenkbelasting voor buitenlanders aangepast.

Dat laat het Kwartaalblad Estate Planning weten. In 2009 kregen de Spaanse autonome deelregio's meer bevoegdheden om hun eigen belastingregelingen te treffen. De erfbelasting werd daarbij vaak voordeliger voor inwoners terwijl de niet-inwoners nog werden belast op basis van de nationale algemene wetgeving uit 1987. De niet-inwoners zijn bijvoorbeeld de Nederlanders die fiscaal inwoner van Nederland zijn maar een tweede woning hebben in Spanje.

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 3 september 2014 (ECLI:EU:C:2014:2130, H&I 215/57) moest Spanje de opgetreden fiscale discriminatie voor de erf- en schenkbelasting voor inwoners en niet inwoners ongedaan maken. Direct na de uitspraak van het Europese Hof is per 28 november 2014 een nieuwe wet aangenomen in Spanje, waarbij het vonnis van het Europese Hof volledig is overgenomen. Het onderscheid voor de erf- en schenkbelasting voor inwoners en niet inwoners is daarmee van de baan.

Voor oudere gevallen is het mogelijk voor niet-inwoners om alsnog aanspraak te maken op de gunstiger regeling die voor inwoners gold voor de invoering van de nieuwe wetgeving. In principe zou het terugvorderen van teveel betaalde erfbelasting voor de afgelopen vier jaar ‘vrij eenvoudig' mogelijk zijn door een verzoek tot teruggaaf in te dienen bij de fiscus, daarna moet het via een procedure bij de economisch-administratieve rechtbank. Daar zitten wat meer haken en ogen aan, maar in principe komt het indienen ervan op hetzelfde neer als bij de Spaanse belastingdienst.

Gestor

Een belangrijke intermediair voor niet-ingezetenen in Spanje bij deze verzoeken kan de gestor zijn. Een gestor is kort gezegd iemand die het papierwerk voor bepaalde handelingen, procedures en transacties verricht. Niet-inwoners die in het verleden Spaans erfbelasting hebben betaald over de waarde van een onroerende zaak in Spanje als onderdeel van een nalatenschap zouden hun informatie en papieren kunnen voorleggen aan een deskundige om te beoordelen of de zaak mogelijke tot een teruggaaf van Spaanse erfbelasting zou kunnen leiden.[1]

Er wordt geschat dat de Spaanse belastingdienst zo'n € 200 tot 500 miljoen misloopt doordat zij teveel gevorderde belasting moet terugbetalen.

[1] Zie 'Estate planning met het oog op Spanje' door Mw. mr. A.M. Vrenegoor, KWEP 2015/2

Bron: Kwartaalblad Estate Planning

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Schenk- en erfbelasting

4

Gerelateerde artikelen