Het wordt dringen bij de Belastingdienst, weet beoogd staatssecretaris Folkert Idsinga (NSC). "Er zijn inderdaad heel veel uitdagingen. En die schreeuwen allemaal om voorrang", aldus de politicus over de dienst waar hij straks verantwoordelijk voor wordt. Een van zijn eerste daden op het departement wordt dan ook het opstellen van "een meerjarige strategische agenda" waar prioriteiten worden gesteld.

"We kunnen niet alles tegelijkertijd doen", verklaart hij tegenover de Tweede Kamer in een hoorzitting van de beoogde bewindspersonen. Bovendien zijn er "beperkingen" waardoor sommige plannen niet (op tijd) kunnen worden doorgevoerd. Zo moet er rekening worden gehouden met de oude ICT-systemen van de fiscus, die momenteel worden vervangen. Ook de vergrijsde samenstelling van het personeel, van wie een flink deel met pensioen zal gaan in de komende jaren, vormt een probleem.

Idsinga beloofde de Kamer terughoudend te zijn met het invoeren van allerlei nieuwe regels die voortkomen uit politieke wensen. Hij zal streng kijken of dat soort plannen wel uitvoerbaar zijn, aldus de NSC'er. Tegelijkertijd wil de beoogde staatssecretaris van Financiën ook de plannen op de lange termijn niet uit het oog verliezen. Zo wordt Idsinga verantwoordelijk voor de herziening van het belastingstelsel. Ook wil het kabinet het mes zetten in belastingvoordelen die negatief worden getoetst. Tegelijkertijd wil Idsinga voorspelbaar belastingbeleid voeren. Schuurt dat niet met elkaar, vroeg de VVD zich af. Daar is inderdaad spanning, erkende Idsinga. Het is een kwestie van afwegen.

De aanstaande bewindsman wil ook doorgaan met plannen om constructies aan te pakken waarmee belasting wordt ontweken. "Die agenda is zeker nog niet af", zei hij op vragen van zijn eigen partij. "We hebben nog steeds ambities in die richting."

Box 3

Verder wil Idsinga nog niet zeggen hoe hij de verwachte miljardentegenvaller bij de belasting op vermogensrendement denkt op te vangen. "Daar is een analyse voor nodig die ik niet panklaar heb. Maar ik neem aan dat daar op het ministerie aan wordt gewerkt."

De Hoge Raad zette onlangs opnieuw een streep door de manier waarop belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld en beleggingen. De hoogste rechter bepaalde voor de tweede keer dat een heffing op basis van een verondersteld rendement eigenlijk niet door de beugel kan. Dat betekent dat weer een groep belastingplichtigen compensatie moet krijgen.

Bovendien geeft het arrest onduidelijkheid over belastingopbrengsten in de komende jaren. Een nieuw stelsel waarin belasting wordt geheven over daadwerkelijk behaald rendement is nog in de maak. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Het treedt op zijn vroegst in 2027 in werking.

Idsinga wil nog niet zeggen of hij van plan is de tegenvaller op te vangen door op een andere manier meer belasting op te halen bij vermogenden. Voor die oplossing, die in lijn is met de begrotingsregels die de afgelopen regeringscoalities hanteerden, koos het nu demissionaire kabinet na een uitspraak van de Hoge Raad over box 3.

Of dat ook nu gebeurt, is onder meer afhankelijk van hoe groot de tegenvaller precies is, zegt Idsinga. "Geef mij nog even wat tijd", vraagt de beoogde NSC-bewindsman. Hij moet naar eigen zeggen ook eerst overleggen met zijn "strenge buurman", wijzend naar VVD'er Eelco Heinen, die beoogd minister van Financiën is.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

942

Gerelateerde artikelen