Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft de Tweede Kamer officieel geïnformeerd over de start van de zogeheten ‘massaal bezwaar plus’-procedure box 3. Welke stappen worden gezet in deze procedure? Een kort overzicht.

De Tweede Kamer is door Van Rij per brief geïnformeerd over zijn besluit om een nieuwe collectieve rechtszaak te starten. Volgens de Bond voor Belastingbetalers worden in het proces de volgende stappen gezet.

Doelgroep

De groep van ruim 1 miljoen niet-bezwaarmakers met alleen spaargeld in box 3 die net als de bezwaarmakers in aanmerking willen komen voor rechtsherstel over hun box 3-heffing in de jaren 2017-2020.

Aanloop

Op Prinsjesdag 2022 leidde het kabinetsbesluit om de groep niet-bezwaarmakers niet te compenseren tot veel verontwaardiging. Tienduizenden mensen gaven gehoor aan de oproep om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris besloten om een nieuwe collectieve rechtszaak te starten, de 'massaal bezwaar plus'-procedure.

In overleg met de koepelorganisaties van fiscale dienstverleners (NBA, NOAB, NOB, RB en SRA), de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers is gewerkt aan de invulling van deze nieuwe collectieve rechtszaak.

Doel procedure

De 'massaal bezwaar plus'-procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Als iemand in de belastingaangiften teveel box 3-belasting heeft betaald over spaar- en banktegoeden, komt diegene bij een positieve uitkomst in deze procedure in aanmerking voor compensatie. Tot op heden hebben alleen degenen die in die jaren bezwaar hebben gemaakt rechtsherstel gekregen.

Mocht de rechter in deze procedure de groep niet-bezwaarmakers in het gelijk stellen, dan hoeft de niet-bezwaarmaker zelf niets te doen. De Belastingdienst zal dan uit eigen beweging de aanslag over de jaren 2017 tot en met 2020 opnieuw beoordelen en – net zoals bij de groep bezwaarmakers in 2022 – bepalen of de box 3-heffing moet worden aangepast en iemand geld terugkrijgt, het zogeheten automatische rechtsherstel. Hiervoor hoeft de niet-bezwaarmaker dus zelf geen verzoek in te dienen.

Stappen

  1. Bij de 'massaal bezwaar plus'-procedure worden enkele proefpersonen geselecteerd die representatief zijn voor de groep niet-bezwaarmakers. De selectie van deze proefpersonen wordt gedaan door de Belastingdienst in overleg met de koepelorganisaties van belastingadviseurs, de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers.
  2. Zodra de selectie van proefpersonen is afgerond, worden deze voorgelegd aan verschillende rechtbanken. Alle partijen hebben er belang bij om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over de uitkomst van de ‘massaal bezwaar plus’-procedure.
  3. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de beantwoording van de rechtsvragen (zie het besluit) verzoekt de inspecteur de rechter in eerste aanleg (de rechtbank) om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad (art. 27ga AWR). Mocht de rechter in eerste aanleg daartoe niet overgaan, dan wil de staatssecretaris dat sprongcassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad. Het hoger beroep bij het hof wordt dan overgeslagen.

Tot slot: Een dergelijke procedure zal naar verwachting langer dan een jaar duren, voordat de hoogste rechter een onherroepelijke uitspraak doet. Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: BvB/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

647

Gerelateerde artikelen