De Belastingdienst biedt belastingadviseurs de mogelijkheid om vanaf 1 maart 2019 de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van klanten voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2018 te ontvangen. In een 4-stappenplan staat hoe het werkt en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

De belastingadviseur moet vooraf een machtiging van de klant registreren in het Machtigingenregister van Logius. Het machtigingsproces bestaat uit vier stappen:

  1. De belastingadviseur doet met zijn software een verzoek bij Logius voor de registratie van een machtiging. Let op! Het verzoek moet worden gedaan per klant en per aangiftejaar.
  2. De klant ontvangt na ongeveer 2 weken een brief met bijlage van de Belastingdienst. In de brief vraagt de Belastingdienst de klant toestemming om de VIA aan de belastingadviseur beschikbaar te stellen. In de bijlage staat de activeringscode. Deze code is geldig tot 12 weken na dagtekening van de brief.
  3. Als de klant toestemming geeft, is het belangrijk dat hij de code tijdig aan de adviseur doorgeeft.
  4. Met deze code activeert de belastingadviseur de machtiging. Het activeren houdt in dat de belastingadviseur met zijn software de code aan Logius doorgeeft. Dit moet gebeuren binnen de geldigheidsduur van de code. Let op! Als de belastingadviseur dit voor zijn actuele klantenbestand in  éékeer aanvraagt, moet hij deze ook binnen de gestelde tijd verwerken.

Als de registratie actief is, kan de belastingadviseur vanaf 1 maart 2019 de VIA voor de aangifte IB 2018 ophalen met zijn software. Deze gegevens zijn tot september 2023 beschikbaar.

Tot slot is het van belang dat de belastingadviseur aangifte- of administratiesoftware nodig heeft die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast is een eigen PKIoverheid services servercertificaat nodig.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  557
Gerelateerde artikelen