Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal akten gepasseerd. In totaal passeerden zij ruim 490.000 akten, 50.000 akten meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd.

Dat maakt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bekend. Aanleiding voor deze topdrukte zijn de gewijzigde tarieven voor de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 én per 1 april 2021. Tot 1 januari leverde de eerste wijziging vooral voordeel op voor beleggers, daarna voor starters op de woningmarkt. Starters betalen vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting over de aankoopsom van een woning, de zogenoemde startersvrijstelling. Dat was 2 procent. Per 1 april is die vrijstelling beperkt tot een woningwaarde van 400.000 euro.

Bv’s en samenlevingscontracten

Ook het aantal nieuw opgerichte bv’s en samenlevingscontracten steeg flink: respectievelijk ruim 21 en 40 procent. In absolute aantallen vormen die akten echter een veel kleiner aandeel van het totaal aantal akten. Het aantal nieuw opgerichte bv’s steeg met bijna 3.500 tot ongeveer 19.500, het aantal samenlevingscontracten met iets meer dan 4.000 tot bijna 14.000 akten. Het aantal testamenten dat werd geregistreerd bij de KNB is ongeveer hetzelfde als het eerste kwartaal vorig jaar (76.000).

Levenstestamenten

Het aantal levenstestamenten nam met ruim 5 procent af, van ruim 43.000 in het eerste kwartaal van 2020 tot bijna 41.000 dit jaar. Vergeleken met de maand februari van dit jaar is het aantal levenstestamenten in maart echter sterk gestegen (21,7 procent). Volgens de KNB is dat mede het gevolg van de reclamecampagne 'Teken vandaag voor morgen'.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

  211
Gerelateerde artikelen