De verhoging van het minimumloon, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, wordt vanwege de hoge inflatie deels vervroegd. In 2023 stijgt het minimumloon met 2,5% naar 11,94 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Dit schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan de Tweede Kamer.

Tussen 2023 en 2025 wordt het minimumloon in drie stappen verhoogd. De tweede en derde stap worden respectievelijk per 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gezet via een wetswijziging. In totaal stijgt het minimumloon met 7,5%. Daarmee komt het minimumloon in 2025 uit op 13,18 euro bruto per uur. Het kabinet wil met een verhoging van het minimumloon het werken lonender maken. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota ook besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen.

Wettelijk minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. PvdA en GroenLinks hebben eerder een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een wettelijk minimumuurloon (35335). Dit voorstel is onlangs in de Tweede Kamer aangenomen. Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Door het voorstel is vanaf dan het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

  444
Gerelateerde artikelen