'Het heeft er alle schijn van dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting niet zal onderbrengen in een apart wetsvoorstel, maar onderdeel zal laten uitmaken van het Belastingplan 2019. Hierdoor wordt de vrijheid van de Eerste Kamer om de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te beoordelen, ernstig gehinderd.'

Dat schrijft hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Universiteit van Amsterdam Jan van de Streek vandaag in een opiniestuk in dagblad Trouw. 'De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel alleen in zijn geheel aannemen óf verwerpen. Het is alles of niets. De afschaffing van de dividendbelasting verdient volgens mij echter een eigen afweging van de Eerste Kamer en moet daarom in een apart wetsvoorstel worden opgenomen en niet in het belastingplan.'

Van origine is het belastingplan bedoeld als verzamelwet voor onderwerpen die betrekking hebben op het budgettaire koopkrachtbeeld van het komende begrotingsjaar. 'Denk aan tariefsaanpassingen en wijzigingen van fiscale drempel of kortingsbedragen, vrijstellingen en schijflengtes', zo legt de hoogleraar uit. 'De afschaffing van de dividendbelasting behelst echter een principiële wijziging van ons belastingstelsel. Dat hoort niet thuis in een verzamelwet'.

Lees het hele opiniestuk van Van de Streek op de website van de krant.

Bron: Trouw

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Dividendbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

  703
Gerelateerde artikelen