Een speciaal team van de Belastingdienst heeft twee van de vijf prijzen in de wacht gesleept voor internationale fiscale geschillenbeslechting in OESO-verband. In de categorieën 'Best Average Time, Transfer Pricing Cases' en 'Most improved jurisdiction' scoorde de Nederlandse fiscus het best.

Tijdens het jaarlijkse ‘Tax Certainty-event’ van de OESO werden deze MAP-awards uitgereikt. MAP staat voor Mutual Agreement Procedures die worden uitgevoerd op grond van BEPS Action 14. Hierin hebben de 133 aangesloten landen regels afgesproken om internationale geschiloplossing adequaat te organiseren en om ervoor te zorgen dat deze geschillen binnen afgesproken doorlooptijden worden opgepakt en afgedaan.

Het Nederlandse team bestaat uit medewerkers van de directie Grote Ondernemingen en is een bevoegde autoriteit om na een verzoek van burgers en bedrijven in overleg te treden met buitenlandse autoriteiten om dubbele belastingheffing en onjuiste verdragstoepassing te voorkomen op het gebied van belastingen naar inkomen en vermogen. Het MAP-team heeft een onafhankelijke rol ten opzichte van de belastinginspecteur.

'Tax certainty'

De OESO hecht belang aan fiscale zekerheid (tax certainty) voor burgers en bedrijven door fiscale geschillen zoveel mogelijk te voorkómen (dispute prevention) en door geschiloplossing (dispute resolution) zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Deelnemende landen zijn daarom verplicht om jaarlijks aan de OESO bestuurlijke informatie aan te leveren over opgestarte en afgedane zaken, alsook over het tijdspad van een eerste beoordeling tot afdoening van zaken. De performance van de afzonderlijke landen wordt ieder jaar gepubliceerd in de zogenoemde MAP-statistieken.

Nederland scoorde daarin dus in twee opzichten het best. De winnende categorie ‘most improved jurisdiction’ is een meting van de grootste toename van het aantal afgedane MAP-zaken.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

523

Gerelateerde artikelen