Het positieve advies van Advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie (A-G) over het nog op te richten Investment Court System (ICS) staat lijnrecht tegenover de visie van veel wetenschappers, juristen en maatschappelijke organisaties dat een arbitrageregeling tussen investeerders en staten onverenigbaar is met het Unierecht.

Dat stelt het platform Handel Anders!, een 'coalitie van voedselproducenten, vakbonden, milieuactivisten en kennisorganisaties'. De coalitie vindt dat de A-G steekhoudende kritiek negeert dat miljoenenclaims van bedrijven overheden huiverig kunnen maken om sociale maatregelen of een strenger belasting-, milieu- en klimaatbeleid in te voeren.

Gisteren publiceerde de A-G een voorlopige conclusie dat aparte rechtbanken, die conflicten tussen bedrijven en overheden over investeringen in Canada en de EU moeten beslechten, niet in strijd zijn met het Europees recht. Het definitieve oordeel van het Europese Hof volgt later.

Volgens de coalitie staat ICS en investeerder-staatsarbitrage-clausules in handelsverdragen (ISDS) in de publieke opinie zwaar onder druk: Een op 22 januari gelanceerde petitie tegen ISDS/ICS en voor strengere gedragsregels en aansprakelijkheid voor multinationals haalde meer dan een kwart miljoen handtekeningen op. Ook zou het onderwerp politiek gevoelig liggen. De tegenstanders vinden het onbegrijpelijk dat over de rechtmatigheid van overheidsbeleid in de EU-lidstaten mag worden beslist door drie arbiters, wiens onafhankelijkheid volgens hen geenszins is gegarandeerd. Zij vinden steun bij de Duitse en Europese bonden van rechters die ISDS/ICS eveneens strijdig vinden met het Unierecht.

Marieke van Doorn, coördinator Handel Anders!: "Recente schandalen zoals het Volkswagen-emissieschandaal en de belastingdeals met multinationals als Starbucks en Google laten zien hoe grote bedrijven hun macht misbruiken om milieuregels te ontduiken en belasting te ontwijken. Zulke bedrijven middels ICS een extra politiek breekijzer in handen geven om beleidsmakers onder druk te zetten, versterkt het vertrouwen van burgers in de politiek niet."

 

 

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Ondernemingsrecht, Fiscaal ondernemingsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  436
Gerelateerde artikelen