Sinds kort is de Belastingdienst gestart met de compensatie van box 3-gedupeerden voor bezwaarmakers over de jaren 2017-2021. De dienst meldt nu dat er per abuis toch aanslagen 2020 zijn verstuurd die met de oude rekenmethode van de belasting over box 3 zijn berekend in plaats van met de spaarvariantmethode.

Over de spaarvariant-berekening is eerder gepubliceerd. De Belastingdienst probeert de aanslagen inkomstenbelasting meteen juist te berekenen met de berekening die past bij het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. 

Mogelijk heeft de belastingadviseur cliënten in zijn bestand die een aanslag inkomstenbelasting 2020 hebben gekregen met een foute berekening. De adviseur hoeft geen actie te ondernemen, zijn klanten krijgen een brief van de Belastingdienst met informatie. In deze brief die zij ontvangen, staat of en wat de adviseur voor zijn cliënt moet doen voor de afhandeling van de aanslag.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

62

Gerelateerde artikelen