De Belastingdienst heeft de brochure ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2020’ gepubliceerd.

In deze brochure staat uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor u een foutenrapport kunt ontvangen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen, fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.

In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen.

Let op!
De toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020’ en bevat dus minder uitgebreide informatie.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Loonbelasting, Salarisadministratie

  288
Gerelateerde artikelen