Kan de verhoogde schenkingsvrijstelling worden toegepast in de situatie dat een nieuwbouwwoning in 2015 wordt opgeleverd of wanneer de eigen woning zich in het buitenland bevindt?

Sinds 1 oktober 2013 is het mogelijk om van een verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 gebruik te maken. Iemand kan van de vrijstelling gebruikmaken als de schenking wordt gebruikt voor:

 • aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
 • aflossing van een eigenwoningschuld;
 • aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;
 • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om van de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 gebruik te maken.

Nieuwbouwwoning

Om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken moet in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen dat de schenking formeel pas tot stand komt op het moment dat iemand het geld voor de woning besteedt. Voor de toepassing van de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 is het van groot belang dat de schenking nog in 2014 daadwerkelijk wordt gebruikt voor de eigen woning. Het is dus niet mogelijk om een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 te doen wanneer iemand pas in 2015 naar de notaris gaat, het moment dat het geld wordt besteed.

Het is nog wel mogelijk om in 2015 te schenken en dan een beroep te doen op de reguliere schenkingsvrijstelling voor ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Als het bedrag van de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning bedraagt deze vrijstelling maximaal € 52.281 (bedrag 2014).

Woning in buitenland

De verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 kan ook worden gebruikt voor een eigen woning die in het buitenland is gelegen. Voorwaarde is wel dat er een beroep wordt gedaan op de Nederlandse binnenlandse belastingplicht. Ook moet Nederland met het land waarin de woning ligt een belastingverdrag hebben waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. Wanneer iemand bijvoorbeeld een woning in België heeft gekocht is dat dus mogelijk.

Let op!

Kinderen die in het buitenland wonen en een schenking krijgen worden mogelijk geconfronteerd met schenkbelasting in het land waar zijn wonen.

Welke vrijstellingen zijn er?

De wet kent in 2014 verschillende schenkingsvrijstellingen:

 1. de algemene vrijstelling van € 2.092 per jaar die geldt ongeacht de relatie met de schenker;
 2. de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Ouders mogen per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 5.229 belastingvrij schenken.Deze vrijstelling kan eenmalig in een kalenderjaar worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar: maximaal € 25.096. In plaats van maximaal € 25.096 geldt een maximum van € 52.281 als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen of gebruikt voor de eigen woning.

Tot 1 januari 2015 is (op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning):

 • Het maximum van de algemene schenkingsvrijstelling van € 2.092 verhoogd tot € 100.000;
 • het maximum van de eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd van € 52.281 naar € 100.000;

Dit betekent dat deze vrijstelling niet alleen kan worden benut bij een schenking van een ouder aan een kind. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om een schenking van grootouder naar kleinkind of om een schenking aan een vriend. Bovendien hoeft de ontvanger niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Let op

De vrijstellingen mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Ouders kunnen dus niet naast de tijdelijke vrijstelling van € 100.000 ook nog eens € 5.229 belastingvrij aan het kind schenken in hetzelfde kalenderjaar.

Andere aandachtspunten

 • De tijdelijke vrijstelling van € 100.000 moet verminderd worden met sommige reeds eerder benutte vrijstellingen, bijvoorbeeld als iemand de tijdelijke vrijstelling in 2013 al gebruikt heeft.
 • In bepaalde gevallen hoeft bij de tijdelijke vrijstelling een gedeelte van het geschonken bedrag niet gebruikt te worden voor de eigen woning.
 • Voor schenkingen die vallen onder de algemene vrijstelling van € 2.092 of de vrijstelling van € 5.229 voor schenking van ouders naar kinderen, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor de verhoogde vrijstellingen moet dat wel gebeuren.
 • Voor de schenking is geen notariële akte vereist, behalve als niet een geldbedrag maar een woning wordt geschonken.

 

Lees ook het thema Schenken.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

5

Gerelateerde artikelen