150.000 huishoudens ontvangen deze week een brief van Dienst Toeslagen om hen erop te wijzen dat ze mogelijk nog toeslag over 2023 kunnen krijgen. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op Mijn toeslagen. Mensen die moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij één van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt.

5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Toch vraagt één op de tien mensen geen zorgtoeslag aan, terwijl ze hier wel recht op hebben. Daarom ontvangt een groep huishoudens die nog geen zorgtoeslag over 2023 heeft aangevraagd, maar daar mogelijk wel recht op heeft, deze week een attenderingsbrief. Daarin legt Dienst Toeslagen uit hoe mensen kunnen controleren of zij inderdaad nog recht hebben op zorgtoeslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Naast het aanvragen van zorgtoeslag met terugwerkende kracht kunnen mensen ook nog huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023 aanvragen tot en met 1 september 2024.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

208

Gerelateerde artikelen