De oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af of staatssecretaris Weekers niet eerder had moeten weten van de toeslagenfraude door Bulgaarse bendes. Weekers zegt als politiek verantwoordelijke voor de Belastingdienst Toeslagen niet op de hoogte te worden gehouden van alle fraudezaken, maar hij liet wel doorschemeren dat hij dit specifieke fenomeen liever wat eerder had geweten. Hij zegde toe in de organisatie maatregelen te zullen treffen , zodat signalen "snel het departement en mijn bureau bereiken". Uiterlijk woensdagmiddag om 12.00 uur moet de bewindsman in een brief aan de Kamer uiteenzetten welke informatie wanneer bekend was. Vooralsnog is er direct na het meireces een debat gepland over de kwestie. Indien uit genoemde brief echter blijkt dat de Tweede Kamer niet juist, niet tijdig of onvolledig is geïnformeerd, zal Weekers nog deze week daarover tekst en uitleg moeten geven.

Brandpunt

Zondagavond bracht KRO Brandpunt een reportage over bendes uit Bulgarije die op grote schaal fraude plegen met toeslagen in Nederland. Bulgaren komen kort naar Nederland en laten zich hier inschrijven op een adres dat op naam staat van de Bulgaarse bendes. Daarna worden bankrekeningen geopend en toeslagen aangevraagd. Deze worden ook uitgekeerd, aangezien de controle pas achteraf plaatsvindt. De bende houdt de bankrekening in bezit en kan zo duizenden euro's toeslag per persoon incasseren. Weekers toonde zich onthutst in de uitzending over de eenvoud waarmee de fraude kan worden gepleegd.  

Maatregelen

 "De maat is vol", stelde Weekers in de Tweede Kamer.  "Voor de houdbaarheid van het systeem is het belangrijk dat het niet als pinautomaat kan worden gebruikt", zei hij zondagavond in de uitzending van KRO Brandpunt al.  Hij kondigde maatregelen aan, waarbij naar zijn idee ook onorthodoxe maatregelen in beeld komen. Toeslaggerechtigden die een eerste aanvraag doen en niet bekend zijn bij de Belastingdienst Toeslagen, zouden dan bijvoorbeeld wat langer op hun geld moeten wachten. Hij opperde zelfs een wachttijd voor nieuwkomers in Nederland, waarvan het wel de vraag is of dat houdbaar is in EU-verband. Over drie weken komt Weekers met een uitgebreid plan van aanpak naar de Tweede Kamer.

FIOD

Toevalligerwijs maakte de FIOD vandaag bekend dat twee verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar de toeslagenfraude. Zij zouden zich stelselmatig hebben beziggehouden met toeslagenfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen