De redactie van TaxLive publiceert wekelijks een overzicht van de best bekeken fiscale artikelen en commentaren in de Navigator en geeft daar een korte toelichting bij. Deze keer een top 5 van de week van 6 september tot en met 12 september 2021.

 1. Weekblad Fiscaal Recht, Het Hunkemöller-arrest
  Een terechte winnaar deze week, de grondige analyse van hoogleraar belastingrecht Reinout Kok van het het arrest uit juli 2021 waarin de Hoge Raad renteaftrek weigert in een private equity-structuur omdat er fraus legis in het spel is. Kok plaatst dit oordeel in een reeks van renteaftrekbeperkingsarresten en concludeert dat dit arrest moeilijk te plaatsen is. In de 'slipstream' van dit artikel heeft het commentaar van Vakstudie Nieuws op de conclusie van A-G Wattel ook veel lezers getrokken (V-N 2021/35.5). Deze zaak gaat eveneens over een private equity-structuur.

 2. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (middelgrote en grote rechtspersonen), Afdeling 2 Jaarrekeningposten
  De RJ staat bijna altijd in de top 10 maar deze week kregen de posten in de jaarrekening extra veel belangstelling. Met name het onderdeel over de immateriële vaste activa is veel geraadpleegd. Naast deze post komen onder meer de joint ventures, voorraden, fusies en overnames en vastgoedbeleggingen aan de orde.

 3. Vakstudie Nieuws, Besluit vooroverleg rulings met internationaal karakter geactualiseerd
  Door aanvullingen in dit besluit kan ook het vooroverleg rond hybride mismatches en de Wet bronbelasting 2021 volgens de voorgeschreven werkwijze worden uitgevoerd. De auteur van het commentaar verbaast zich erover dat het nog zolang heeft moeten duren, voordat deze aanvullingen in het besluit zijn opgenomen.

 4. De Vakstudie Omzetbelasting, Artikel 11 Vrijstellingen
  Geen btw-specialist die zonder een grondige kennis van de vrijstellingen zijn vak kan uitoefenen. In dit onderdeel komen onder meer de vrijstellingen aan de orde die vanuit de EU zijn geregeld, het nul-tarief (wat geen vrijstelling is), de vraag of een vrijstelling of het verlaagd tarief van toepassing is, de samenloop van vrijstellingen en de voorwaarden om de vrijstellingen toe te passen. In de thema's is eveneens ruime aandacht besteed aan de diverse btw-vrijstellingen.

 5. Modellen voor de Rechtspraktijk, Intentieverklaring ter oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  Vroeg of laat zat deze notering eraan te komen: het model voorovereenkomst om vast te stellen vanaf welk tijdstip een onderneming in fiscaal opzicht voor rekening van de bv wordt gedreven. De besloten vennootschap is de meest voorkomende vorm onder rechtspersonen in Nederland. In 2020 telde het aantal bedrijven in een bv-vorm ruim 370 duizend. De afgelopen tijd is het aantal bv's jaarlijks gemiddeld met 10.000 gegroeid. In de Navigator is zowel een gangbaar, te downloaden model in tekstvorm beschikbaar als een interactief document.

Eerdere publicatie:

Top 5 best gelezen in de Navigator (week 35)

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Navigatornieuws, Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  368
Gerelateerde artikelen