Grenswerkers en AOW-gerechtigde zelfstandigen kunnen binnenkort ook aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo-regeling wordt met deze doelgroepen uitgebreid. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Via de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en voor een lening. Vooralsnog gold voor zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land dat zij niet in aanmerking kwamen voor de regeling. Dit wordt nu gewijzigd. Zij kunnen bijstand voor levensonderhoud aanvragen in hun woongemeente. Zij komen alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet. Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning.

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente.

Voor de groepen die worden toegevoegd aan de Tozo-regeling geldt dat zij hun aanvraag kunnen doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei 2020 indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

Dossiers: Corona

  646
Gerelateerde artikelen