De Tweede Kamer is op dinsdag 19 maart 2024 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024 (36488). Voorgesteld wordt om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2 procent te verhogen. Deze extra verhoging komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hoe hoog het minimumloon precies gaat worden is nog niet bekend.

De Tweede Kamer heeft ook de volgende moties aangenomen:

  • Motie van het lid Flach (SGP) om een jaar na inwerkingtreding een invoeringstoets uit te voeren waarin wordt ingegaan op de effectiviteit en de gevolgen voor werknemers en mkb-werkgevers;
  • Motie van het lid Aartsen (VVD) om per sector de consequenties voor werkgeverslasten in kaart te brengen van de flinke verhogingen van het minimumloon over de afgelopen vier jaar voor (kleine) werkgevers in sectoren waarin relatief veel medewerkers op of rond het minimumloon verdienen, zoals in ieder geval de horeca en de retail. Ook wordt de regering verzocht om dit soort veel nauwkeurigere en sectorale berekeningen van de effecten van verzwaringen van werkgeverslasten bij toekomstige besluitvorming altijd te maken en deze mee te wegen in de besluitvorming.

Vakbond FNV doet oproep aan Eerste Kamer ook in te stemmen

Vakbond FNV doet een beroep op de Eerste Kamer om ook voor de extra verhoging van het wettelijk minimumloon te stemmen. "Ik hoop dat de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit en de belofte van meer bestaanszekerheid nakomt", zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "De politiek mag de mensen met een minimumloon, bijstand, AOW of uitkering niet in de kou laten staan." In 2022 waren er volgens FNV in totaal 401.000 banen waarin het minimumloon werd betaald.

Vorige week werd al duidelijk dat er in de Tweede Kamer voldoende steun was om per 1 juli 2024 het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met een extra 1,2 procent te verhogen. PVV-Kamerlid De Jong noemde het wetsvoorstel zelfs "hard nodig". Maar er zijn ook partijen die bedenkingen hebben bij het plan. Hoe de stemming ergens in de komende weken uitpakt in de Eerste Kamer, waar de zetelverdeling anders is, is dus nog afwachten. Critici vrezen onder meer dat het bedrijfsleven op hoge kosten wordt gejaagd.

Bron: Tweede Kamer/ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

790

Gerelateerde artikelen