Bij de Belastingdienst geregistreerde belastingadviseurs kunnen gebruikmaken van de beconregeling. Voor de komende periode heeft de Belastingdienst enkele aandachtspunten op een rij gezet en belangrijke datums genoemd.

De aandachtspunten luiden als volgt:

  • Vanaf 1 maart 2024 kan uitstel worden aangevraagd voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting van klanten over 2023. De belastingadviseur kan dan volgens het inleverschema verspreid aangifte doen tot 1 mei 2025.

  • Voor de beconregeling moet gebruik worden gemaakt van de Standard Business Reporting (SBR). Hiervoor is commerciële aangiftesoftware en een geldig PKIoverheid services servercertificaat (PKI-certificaat) nodig. Dit certificaat moet op naam staan van de belastingadviseur. Als de adviseur een machtiging heeft, mag hij ook het PKI-certificaat gebruiken van een ander bedrijfsonderdeel binnen het advieskantoor.

  • De adviseur moet de softwareversie gebruiken van het jaar waarin het boekjaar begint wanneer hij uitstel aanvraagt voor boekjaren die eindigen in 2023 maar begonnen zijn in een eerder jaar.

  • Voor aangiften met een gebroken, korte of lange boekjaar dient de adviseur het juiste tijdvak te vermelden in de aanvraag.

  • Vraag alleen uitstel aan voor het actuele klantenbestand zodat klanten niet hoeven te worden afgemeld en de Belastingdienst geen afmeldingen hoeft te verwerken.

  • Als voormalige klanten niet op tijd worden afgemeld en de aangifte te laat wordt ingediend, kan het zijn dat de dienst de adviseur 'daarop aanspreekt'. Zie ook het bericht 'Meld (voormalige) klanten tijdig af voor de beconregeling 2022'.

  • Belastingadviseurs die klanten aan een uitstellijst toevoegen die uitstel hebben gekregen via een andere belastingadviseur, sturen een ‘Verklaring machtiging’ naar Belastingdienst Almelo/Team CVU. De De belastingadviseur en de nieuwe klant(en) moeten de verklaring allebei ondertekenen. De verklaring staat als bijlage 1 in de brochure ‘Uitstelregeling Belasting­consulenten belastingjaar 2023’.

  • De aangiften die vallen onder de beconregeling moet de adviseur tijdens de uitstelperiode inleveren volgens een schema. Voor 1 september 2024 moet 30 procent van die aangiften binnen zijn, dit loopt op tot voor 1 mei 2025 100 procent binnen is. Het schema staat in hoofdstuk 4.1.2 in de brochure ‘Uitstelregeling Belasting­consulenten belastingjaar 2023’.

  • Is door bijzondere omstandigheden toch afgeweken van het schema, dan kan contact worden opgenomen met de Belastingdienst Almelo/Team CVU of met het FD-team van de Belastingdienst. In de Contactkaart Belastingdienst staan de e-mailadressen van de FD-teams. Team CVU is op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur via de BelastingTelefoon: 0800- 0543.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

701

Gerelateerde artikelen